פיסול בחימר וצביעת גלזורות - קייטנות סטודיו דלית
פיסול דמויות ברשת ובדים - קייטנות סטודיו דלית
פיסול דמויות מבדים ומגוון חומרים - קייטנות סטודיו דלית
רישום בקו בחוטי ברזל - קייטנות סטודיו דלית
פיסול פרחים מחומרי מיחזור - קייטנות סטודיו דלית
פיסול ברשת - קייטנות סטודיו דלית
פיסול איש דשא מחומרי מיחזור - קייטנות סטודיו דלית
נהנים בבריכה - קייטנות סטודיו דלית
סדנת ציור משותף - קייטנות סטודיו דלית
Number of pages: 4
Previous    1 2 3  4